no     Class     Author     Title     Pages     Edition     No.Of.Vols     Place Of Publn     Publisher     Date.Pub     No of Copies     Book Location
1 بائيز عمر حسن تيَنس لة دياليَكتى ذووروى زمانى كورديدا ( طوظةرى بةهدينان ) 102 ماستةر زانكويا سةلاحةدين كوليجى ئاداب 1999 2 بەشێ زمانێ کوردی
2 بائيز عمر حسن دةربرينى ريَذة لة دياليَكتى ذورووى زمانى كورديدا ( طوظةرى بادينى) 120 دكتوراة زانكويا سةلاحةدين كوليجى ئاداب 2005 2 بەشێ زمانێ کوردی
3 أبوبكر عمر قادر ثرسيار لة زمانى كوردى دا 82 ماستةر زانكويا سةلاحةدين كوليجى ئاداب 1993 1 بەشێ زمانێ کوردی
4 بةكر عومةر عةلى مةعروف ميتافؤر لة رِوانطةى زمانةوانييةوة 108 دكتوراة زانكوى سليَمانى كوليذى زمان 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
5 بيَ خال عبداللة سعيد واتاسازى وشة- ليَكولينةوةيةكى كارةكيية 102 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كوليجى ئاداب 1989 1 بەشێ زمانێ کوردی
6 ئازاد رِةزان عةلى لة ياساكانى دارشتنى رِستةى مةرجى زمانى كوردى 93 ماستةر زانكوى بةغدا كوليجى ثةروةردة 1999 1 بەشێ زمانێ کوردی
7 ئاواز حةمة صديق بةطيخانى ريَزبوونى كةرستة لة زمانى كوردى دا 104 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كوليجى ئاداب 1996 1 بەشێ زمانێ کوردی
8 احمد حسن فتح اللة بكةر وةك بةشيَكى سةرةكى رستة لة زمانى كورديدا 120 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كوليجى ئاداب 1990 1 بەشێ زمانێ کوردی
9 ئازاد ئةحمةد حسيَن ئةركى ئةدظيَربل لة فراوانكردنى فريَزى كاريدا 133 ماستةر زانكوى سليَمانى كوليذى زمان 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
10 ئارا عةلى ئةحمةد كؤتيَن وااتايا شيَوازى بو هةظ وااتايا تةواو (طوظةرا بةهدينان) 88 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
11 ئاراز مونيب ئةحمةد بةراورديةك د ناظبةرا مورفيميَن رِيَزمانييَن كارى د (كرمانجييا باكورا ستاندةر) و (دةظوكا دهوك) يَدا 141 ماستةر زانينطةها ماردين ئارتوكلو بةشىَ زمان و ضاندا 2014 1 بەشێ زمانێ کوردی
12 ضيمةن نيزامةدين مةحمود زيائةدين كاريطةرييا تةمةنى ل سةر زمانىَ ثةيوةنديكرنىَ (باذيَرىَ دهوكىَ وةك نموونة) 124 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2011 2 بەشێ زمانێ کوردی
13 حاتم وليا محمد فريَزى ناوى و فريَزى كارى لة كرمانجى ذوورودا 97 ماستةر زانكوى سليَمانى كوليذى زمان 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
14 حيكمةت رِةسول ئةحمةد ناوى دارِيَذرِاو و طريىَ ناوى لة دياليَكتى سةرو و ناوةراستدا 162 ماستةر زانكوى دهوك كوليذى ئاداب 2010 1 بەشێ زمانێ کوردی
15 بيَريظان محةمةدو شةريف جوراو جوريا زمانى ل دةظةرا بةهدينان زمانىَ ثيشةيى وةك نمونة 120 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2010 1 بەشێ زمانێ کوردی
16 بةكر عومةر عةلى مةع بةستن و كرتاندن لة كورديدا 85 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كوليجي ئاداب 1992 1 بەشێ زمانێ کوردی
17 دلظين مقداد احمد شرؤظةكردنى ويَنة لة زمانى كورديدا ليَكولينةوةيةكى سيمانتيكى و ثراطماتيكيية 103 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذى ئاداب 2013 1 بەشێ زمانێ کوردی
18 سانيا جةبار عوبوزيد ئةسثيَكتيَن كارى د كورديا سةريدا 110 ماستةر زانكؤيا دهؤكىَ كوليذى ئاداب 2007 2 بەشێ زمانێ کوردی
19 ديمةن عةبدوللا ئةحمةد هةظالكارىَ ضةوايى د دياليَكتا سةرييا زمانىَ كورديدا 116 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
20 دلين محمد صالح تةييب شيَوازىَ ئاخظتنا ئافرةتىَ ل دةظةرا بةهدينان (دهوك وةك نمونة) 111 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2010 2 بەشێ زمانێ کوردی
21 ذيروان سةعيد حاجى بةدرى تايبةتمةندييَن فؤنؤلَوذى و رِيَزمانى د دةظوكا زاخو دا 109 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2011 1 بەشێ زمانێ کوردی
22 روناك محمود عةلى بؤمبا كردارى ئيلزامى ( ويست و ئارةزوو ) لةزمانى كورديدا -دياليَكتى كرمانجى سةرو - ناوةراست 189 ماستةر زانكوى سليَمانى كؤليَذى زمان 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
23 رةفيق محةمةد شوانى ئةو وشانةى لة ضاوطةوة وةردةطيريَن 163 ماستةر زانكوى سليَمانى كوليجي ئةدةبيات 1988 1 بەشێ زمانێ کوردی
24 رةحمان ئيسماعيل حةسةن برطة و ئاسان بوونى برطة لة كورديدا 108 ماستةر زانكوى سليَمانى كوليجى ئاداب 1991 1 بەشێ زمانێ کوردی
25 دلبرين عةبدوللا عةلى جوداكرنا كاريَ ليَكداى ذ كارىَ خودان تةواوكةر و بةركار د دياليَكتا سةريا زمانىَ كورديدا ( طوظةرا بةهدينان) 76 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
26 رةفيق محةمةد محيَدين شوانى ئامرازى بةستنةوة لة زمانى كورديدا 140 دكتوراة زانكوى بةغدا كوليجي ثةروةردة 1997 1 بەشێ زمانێ کوردی
27 رِؤكان عةبدولاَ محةمةد مؤرفيَمةكانى كؤ لة زمانى كورديدا 141 ماستةر زانكوى بةغدا كوليجى ثةروةردة 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
28 دلمان قتاس تاهر مؤرِفؤفؤنيم د زمانىَ كورديدا 111 ماستةر زانكويا دهؤكىَ سكولا ئادابىَ 2013 1 بەشێ زمانێ کوردی
29 دةلال ئةحمةد صالح كاريطةريا هؤكاريَن جوطرافى ل سةر دابةشبونا زاران بؤ سةر طوظةران (دةظةرا بادينان وةك نمونة) 69 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2011 1 بەشێ زمانێ کوردی
30 ثةسار محةمةد حةسةن سةعيد رِولىَ لا رِستىَ د رِستيَن ليَكداى و ئالَوزيَن زمانىَ كورديدا 124 ماستةر زانكويا دهؤكىَ سكولا ئادابىَ 2013 1 بەشێ زمانێ کوردی
31 ديار على كمال ريَزمانى كوردى روانطةيةكى بةرهةمهيَنان و طويَزانةوة 108 ماستةر زانكوى سليَمانى كوليجى ثةروةردة 2002 1 بەشێ زمانێ کوردی
32 دولبةر ئيبراهيم فةرةج شالى ياسا دةنطييةكانى زمانى كوردى 126 ماستةر زانكوى سليَمانى كوليذى زمان 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
33 ديار عةبدولكةريم سةعيد هةيتو ياساييَن دةنطى د كورديا ذوريدا (طوظةرا بةهدينان) 97 ماستةر زانكويا دهوكىَ كوليذا ئادابىَ 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
34 نفل صالح اسلام ثةيوةندى د ناظبةرا دةنطسازى و واتا 131 زانكويا زاخو سكولا زمان 2015 1 بەشێ زمانێ کوردی
35 لةيلا جةليل عةباس نيَر و مىَ لة زمانى كورديد بة كةرةسةى كرمانجيى ذووروو و خواروو 199 دكتوراة زانكوى بةغدا كوليجى ثةروةردة 2003 1 بەشێ زمانێ کوردی
36 لةيلا جةليل عةباس دةلو مورفيَمةكانى (ىَ) لة زمانى كورديدا بة كةرةستةى كرمانجيى خواروو و ذووروو 101 ماستةر زانكوى بةغدا كوليجى ثةروةردة 1998 1 بەشێ زمانێ کوردی
37 ظيان ئيبراهيم عةلى ئيبو دوخ دزمانىَ كورديدا ( طوظةرا بةهدىنى) 165 دكتوراة زانكويا دهوكىَ سكولا ئادابىَ 2015 2 بەشێ زمانێ کوردی
38 كةظى ئةحمةد عةبدولَلا بةراوردكرنا ضةند لايةكيَن سينتاكسى دناظبةرا دةظوكيَن (شنطال و ئاميَدى) يَدا 80 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
39 قيس كاكل توفيق جورةكانى رِستة و تيورى كردة قسةييةكان 123 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كوليجى ئاداب 1995 2 بەشێ زمانێ کوردی
40 قيس كاكل توفيق ثةيوةندييةكانى نيَو دةق 277 دكتوراة زانكوى سةلاحةدين كوليجى ئاداب 2002 1 بەشێ زمانێ کوردی
41 فةرةيدون عةبدول محةمةد ناديارى.. ليَكؤلَينةوةيةكى بةراوردة لة نيَوان دوو زارى كوردى دا 141 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كوليجى ئاداب 1988 1 بەشێ زمانێ کوردی
42 ظةذين جةمال تةوفيق هاتنا ثةيظيَن بيانى بو ناظ زمانىَ كوردى ل هةريَما كوردستانىَ- عيَراق (1991- 2010) 96 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2011 1 بەشێ زمانێ کوردی
43 ظيان ئيبراهيم عةلى ئيبو تايبةتييَن هةظالَناظى د زمانىَ كورديدا (دياليَكتا سةرى- طوظةرا بةهدينى) 118 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
44 فةتاح مامة عةلى ئيديةم لة زمانى كورديدا 113 دكتوراة زانكوى سةلاحةدين كؤليَجى ئاداب 1998 1 بەشێ زمانێ کوردی
45 فتاح مامة على هاودةنط لة زمانى كورديدا 108 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليَجى ئاداب 1989 1 بەشێ زمانێ کوردی
46 فةرةيدوون عةبدوول محمد ضةند لايةنييَكى رستةسازى زارى هةورامى 107 دكتوراة زانكوى سةلاحةدين كوليَجى ئاداب 1998 1 بەشێ زمانێ کوردی
47 عادل رةشيد قادر توخم لة زمانى كورديدا 97 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كوليَجى ئاداب 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
48 عرفان مستةفا حمة رِةحيم رِستةى ئاويَتة زارى سليَمانى و هةوراميدا 122 ماستةر زانكوى سليَمانى كؤليَذى زمان 2003 1 بەشێ زمانێ کوردی
49 عةبدولَلا عةزيز مةحةمةد طؤرِانى واتاى وشة لة زمانى كورديدا 92 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليجى ئاداب 1990 1 بەشێ زمانێ کوردی
50 عةبدوللة حوسيَن رسول ناكردن لة كورديدا 111 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليَجى ئاداب 1991 1 بەشێ زمانێ کوردی
51 عةبدولوةهاب خالد موسا رِيَزمانى (بون و هةبون) لة كورديدا 142 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليَجى ئاداب 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
52 عةبدولسةلام نةجدمةدين عةبدوللاَ شيكردنةوةى دةقى شيعرى لة رووى زمانةوانيةوة 278 ماستةر زانكؤى سةلاحةدين كؤليذى زمان 2007 1 بەشێ زمانێ کوردی
53 شليَر رةسول بةرزنجى ئاوةلَطوزارة لة زمانى كورديدا 103 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليجى ئاداب 1989 1 بەشێ زمانێ کوردی
54 شليَر نايف ئةمين ناسيارى و نة ناسيارى د كرمانجيا ذووريدا (طوظةرا بةهدينان) 131 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابى 2007 3 بەشێ زمانێ کوردی
55 شيَرزاد سةبرى عةلى رِازيكرن د طوتارا رِامياريدا- شرؤظةكرنةكا ثراطماتيكى 201 دكتوراة زانكوى سؤران فاكةلَتى ئاداب 2012 1 بەشێ زمانێ کوردی
56 شيَركو حةمة ئةمين مورفيمة بةندة ليكسيكى و ريزمانييةكان و ئةركيان لة دياليَكتى طوراندا 108 ماستةر زانكؤى سليَمانى كؤليَذى زمانى 2002 1 بەشێ زمانێ کوردی
57 سةطظان جةميل محةمةد مؤرفيما (-1) و تايبةتمةندييَن وىَ د كرمانجيا ذؤريدا 175 ماستةر زانكويا دهوكىَ كوليذا ئادابىَ 2008 3 بەشێ زمانێ کوردی
58 هيَمن عةبدولحةميد شةمس شيَواز و دةربرِين لة بؤنة كؤمةلاَيةتييةكاندا 138 ماستةر زانكوى كوية كوليذى ثةروةردة 2006 2 بەشێ زمانێ کوردی
59 نذيار ئدريس ئةمين تابؤ د زمانىَ كورديدا ( طوظةرا بةهدينى وةك نموونة 108 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2012 1 بەشێ زمانێ کوردی
60 يوسف شريف سعيد دؤخةكانى ذيَرةوة لاى فيلموز و هةندىَ لايةنى رستةسازى كوردى 124 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كوليجى ئادابىَ 1990 1 بەشێ زمانێ کوردی
61 هدى عبدالقادر قاسم دذواتا د زمانىَ كورديدا 110 ماستةر زانكويا دهوكىَ كوليذا ئادابىَ 2008 2 بەشێ زمانێ کوردی
62 نيذار سليَمان عةبدولرةحمان جهناظ ذ لايىَ نيشانكارانظة ( طوظةرا بةهدينى وةك نموونة) 107 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2011 1 بەشێ زمانێ کوردی
63 نازةنين جةلال ئةحمةد وشةى ليَكدراو لة دياليَكتى كرمانجى خوارووى زمانى كورديدا (لة رووى رِؤخسار و ناوةرِؤكةوة) 187 ماستةر زانكوى بةغدا كوليذى ثةروةردة 2004 2 بەشێ زمانێ کوردی
64 نةسرين عةبدوللا محةمةد تاهر هندةك جياوازييَن زمانى دناظبةرا دةظوكيَن دهوك و ئاكريَدا 91 ماستةر زانكويا دهؤكىَ كوليذا ئادابىَ 2009 1 بەشێ زمانێ کوردی
65 مصطفى محمد زةنطةنة كار و ئةرك لةو سينتاكسدا 100 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليجى ئاداب 1989 1 بەشێ زمانێ کوردی
66 هيدايةت عةبدوللا محةمةد ثيَشثرتك و ثاشثرتك 137 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليَجى ئاداب 1993 1 بەشێ زمانێ کوردی
67 هؤطر مةحموود فةرةج ثراطماتيك و واتاى نيشانةكان 198 دكتوراة زانكوى سليَمانى كوليجى زمان 2000 1 بەشێ زمانێ کوردی
68 هؤطر مةحموود فةرةج بوارة واتاييةكان- ايَكولينةوةيةكى واتاسازى بةراوردة 119 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليَجى ئادابى 1993 1 بەشێ زمانێ کوردی
69 محمود فتح الله أحمد كار تةواوكردن لة كورديدا 191 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليَجي ئاداب 1988 1 بەشێ زمانێ کوردی
70 مصطفى محمد كريم زةنطةنة رِةنط لة زمانى كوردى دا ليَكولَينةوةيةكى ليَكسيكى سيمانتيكية 140 ماستةر زانكوى سةلاحةدين كؤليَذى ئاداب 2001 1 بەشێ زمانێ کوردی
71 ثةخشان فتاح حكيم عبدالرزاق براى در يافت درجة فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي موضوع 151 ماستةر دانشطاه بغداد دانشكدة باشا 1994 1 بەشێ زمانێ کوردی
72 شورةشظان عادل ئةحمةد زمانظانيا تيَكستى (شرِوظةكرنا هندةك تيَكستيَن كوردى وةك نموونة 126 ماستةر زانكويا دهؤك كوليذا ئادابىَ 2010 1 بەشێ زمانێ کوردی
73 شيَرزاد سةبرى عةلى واتا دناظبةرا سيمانتيك و ثراطماتيكدا 144 زانكؤيا دهؤك كوليذا ئادابىَ 2008 1 بەشێ زمانێ کوردی
74 فةهمى حةسةن رةشاد رِةهةنديَن سيمانتيكى و ثرِلطماتيكى د دةقىَ شانؤيا كورديدا 204 زانكؤيا دهؤك فاكؤلَتيا زانستيَن مروظاية 2013 1 بەشێ زمانێ کوردی
75 نازةنين جةلال ئةحمةد رِستة لة رِووى دارِشتنةوة لة زمانى كوردى دا 112 زانكوى بةغدا كؤليَجى ثةروةردة 1995 1 بەشێ زمانێ کوردی
76 يوسف نورى محةمةدئةمين هةندىَ لايةنى رِستةى ليَكدراو لة زمانى كورديدا بة ثيَى ياساكانى طويَزانةوة 139 زانكوى سةلاَحةددين كؤليَجى زمانى 2010 1 بەشێ زمانێ کوردی
77 خةسرؤ ئةحمةد رِةسول بةركار لة زمانى كورديدا بة ثيىَ رِيَبازى فؤرِمى (شةكلى) 140 زانكؤى سةلاَحةدين كؤليَذى زمان 1989 1 بەشێ زمانێ کوردی
78 هيدايةت عةبدولَلاَ موحةمةد ريَككةوتنى واتايى ناو و ئاوةلَناو لة زمانى كوردييدا 193 زانكوى سليَمانى كؤليَذى زمان 2002 1 بەشێ زمانێ کوردی
79 ئاشتى حةجى حةسةن دا) د كرمانجييا (سةرى و خوارىَ)دا 129 زانكويا دهوك كؤليذا ثةروةدا بنيات 2016 1 بەشێ زمانێ کوردی
80 سليَمان هشيار محةمةد ثةيوةندييا بةش و طشت د زمانىَ كورديدا (طؤظةرا بةهدينى وةك نموونة) 108 زانكويا دهوك كؤليذا ثةروةدا بنيات 2016 1 بەشێ زمانێ کوردی
81 جيهان غياس محىَ رةهةندىَ ثراطماتيكييىَ ثرسيارىَ د ئاخظتنا خةلكيَ طؤظةرا بةهدينيدا 117 زانكويا دهوك كؤليذا ثةروةدا بنيات 2016 1 بەشێ زمانێ کوردی
82 محسن حسين مستةفا يؤفيميزم د زمانيَ كورديدا (طؤظةرا بةهديني وةك نموونة) 134 زانكويا دهوك كؤليذا ئادابىَ 2013 1 بەشێ زمانێ کوردی
83 كةوسةر عةزيز ئةحمةد بيردؤزى مؤرفيَم دهةندىَ لايةنى وشةسازى 115 زانكوى سةلاحةدينى كوليجى ئاداب 1990 1 بەشێ زمانێ کوردی
84 ئازاد ئةمين فةرةج باخةوان مؤرفيَمةكانى (ة) لة دياليَكتى كرمانجيى خوارووى زمانى كورديدا 161 زانكوى بةغدا، ئيبن رِؤشد كؤليَجى ثةروةردة 1998 1 بەشێ زمانێ کوردی
85 زيَمار سةعدوللا محةمةد شيانيَن زمانيييَن طةهاندنىَ 81 زانكؤيا دهؤك كوليذا ثةروةردا بنيات 2017 1 بەشێ زمانێ کوردی
86 نذيار ئيدريس ئةمين تابو د زمانىَ كورديدا ((طةظةرا بةهدينى وةك نموونة)) 108 زانكؤيا دهؤك كوليذا ئادابىَ 2012 1 بەشێ زمانێ کوردی